Нормативно-правова база

Закони України:

Про освіту

Про повну загальну середню освіту

Державні стандарти:

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Накази Міністерства: 

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ДІЛОВОДСТВА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ” (ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 11 ВЕРЕСНЯ 2018 Р. № 1028/32480)